Byggdes år
2013-2014
Plats
Nuuk, Grønland
Material
SW01 AART.
SW02 TGU
Arkitekt
Alex Poulsen Arkitekter

Befintliga byggnader uppfördes i början av 70-talet och består av en huvudbyggnad i två plan och en sidobyggnad i ett plan.