SW01 AART.

Profil med droppnäsa med klassisk not/spont design. För vågrät eller lodrätt montage.

Den originella och mönsterskyddade profilen är designad av AART Designers.

Profilens design skapar utrymme mellan brädorna som ger ett lätt uttryck. Samtidigt skapas ett tredimensionellt djup i spelet mellan ljus och skugga. Vid vågrätt montage skapar falsen en droppnäsa. Profilen används ofta som ”vilt förband” där de olika bredderna ger fasaden en individuell karaktär.

Alla profiler kan beställas omålade eller målade i valfri kulör.

Se produktdetaljer

SW01 AART.

Profilen är utvecklad av AART Designers. Vid vågrätt montage skapar falsen ett naturligt droppbleck.
Observera att det kan förekomma färgnyanser framför allt när det gäller våra transparenta färger.