SW01 AART.

Profilen är utvecklad av AART Designers. Vid vågrätt montage skapar falsen ett naturligt droppbleck.
Observera att det kan förekomma färgnyanser framför allt när det gäller våra transparenta färger.