Från skog till hus

Genomimpregnering.

Superwood är impregnerat ända in i kärnan
Den unika impregneringsteknologin för vidare träskyddet in i brädan som små mikroskopiska partiklar som fastnar överallt i alla träceller.

Genomimpregnering

Bärkraftigt och patenterat

Superwood Genomimpregnering
Den mest bärkraftiga och effektiva impregneringen i världen

Vi har utvecklat världens enda anläggning som återanvänder koldioxid till att lösa upp och transportera trädkyddet in i brädorna. Det fortgår i en patenterad högtrycksprocess. Det används över hundra gånger mindre träskyddsmedel än det gör i konventionell impregnering. Medlet blir upplöst i små mikroskopiska partiklar och fastnar på i alla träceller hela vägen genom hela brädan – alltså inte bara på ytan. Det resulterar i mångdubblad hållbarhet och livslängd.

Efter impregneringen har träet fortfarande samma egenskaper som före. Det betyder att du kan använda dina vanliga verktyg och de infästningslösningar som du önskar. Träet ser ut som förr. Alltså trävitt, så att du kan ytbehandla i alla möjliga färger- även transparanta. Slutligen bevarar impregneringen träets fuktkvot och därmed samma vikt som innan impregneringen.
Och det är bra för arbetsmiljön.

Fakta om anläggningen

Certifierat

Vi har papper på det

Hela vår produktion är genomtänkt, ritad och framtagen med bärkraftighet som ledstjärna. Därför har vi alla officiella och relevanta märkningar och certifieringar.

Vi har en plan

Och vi ligger redan långt fram

Vår produktionsanläggning är utvecklad med bärkraftiget i fokus – och vi producerar i stort sett allt Co2-neutralt.
Men vi vill vara 100% bärkraftiga i alla detaljer. Därför har vi gjort en femårsplan, som ska säkerställa, att vi når dit. Vi ligger redan långt fram och vi är på god väg att realisera de sista insatserna.

Living Lab

Forskning och kunskapsutbyte

En del av verksamheten prioriterar också forskning och experimentering i trä.
Vi vill också ligga i framkant i utvecklingen och öka användandet av trä som byggmaterial – och det ska denna del av verksamheten hjälpa oss med. Vi kallar den för ”Living Lab” och vi kommer att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter härifrån.