Från skog till hus

Ytbehandling.

Sista station innan packning

Maling

Vi sorterar på nytt och ytbehandlar sedan träet

Även om vi gör allt för att få det bästa träet som finns, uppstår det ibland fel och skador i processen. I vår speciella scanner registrerar vi dem och kapar bort diverse fel och brister så att de inte hamnar i de färdiga paketen. Scannern tittar på träet från åtta olika vinklar, och kan via röntgen se om det finns skador inne i brädan.

Vi återanvänder allt spill – primärt i vår biobränsleanläggning.
Efteråt passerar träet genom vår fullautomatiska målningsanläggning. Här ytbehandlas träet med grundfärg, torkas för att sen toppstrykas. Har valet landat på en transparant lasyr appliceras endast ett lager på lasyr i vår sprutmålningsanläggning. Sprutmålningsanläggningen säkerställer att vi tillför den optimala mängden lasyr med ett resultat som motsvarar dina förväntningar.

Målningen utförs bärkraftigt med minimalt spill och avfall från processen som tex emballage, transport av färgen samt rengöring.
Det är naturligtvis också möjligt att välja bort ytbehandling, om så önskas.

Superwood genomimpregnering ändrar inte träets naturliga, ljusa och fina färg. Därför har vi tagit fram en transparant färgskala som bevarar träets naturliga strukur. Impregneringen tränger inte igenom och missfärgar vid transparant målning. Det skapar möjligheter för en vacker fasad över hela färgskalan.
Morten Hove Lasthein, Arkitekt
AART Designers, Partner / Designchef