Född för framtiden

Vi tänker och utvecklar hållbart.

Superwood föddes ur en önskan att skydda träet – världens bästa byggnadsmaterial. Vi är övertygade om att ökad användning av trä som byggnadsmaterial är en del av lösningen på den globala uppvärmningen, och vi leder gärna den utvecklingen.

Upptäck Superwoods ursprung och vad vi strävar efter att uppnå.

1995

Idén tar form

Gori och FL Schmidt kläcker idén tillsammans. Gori har en idé om att teknik kan ersätta vakuumimpregnering och inleder ett utvecklingssamarbete.
2002

LCA & EPD

År 2002 utarbetas den första miljöproduktdeklarationen för att ge en översikt över Superwoods miljöavtryck. Vi har därför haft EPD:er på våra produkter sedan 2002, även om det ä...
Se mere her
2003

EU:s miljöpris

Superwood föddes ur en önskan om ett hållbart alternativ till konventionellt impregnerat trä. Så det var med stor glädje som vi redan 2003 tog emot EU:s miljöpris för hållbara p...
Se mere her
2007

PEFC-certificering

2007 blev vi PEFC-certifierade, vilket innebär att vi endast köper PEFC-certifierat trä från det nordiska granbältet. PEFC främjar hållbart skogsbruk genom tredjepartsverifierin...
Se mere her
2017

Det första utkastet till hållbarhetsstrategin utarbetas

Under 2017 utarbetade vi det första utkastet till vår hållbarhetsstrategi i samarbete med Rethink Business och Lifestyle&DesignCluster. Här kartlade vi de olika områden där ...
Se mere her
2018

EPD

Superwood hade genomgått en snabb utveckling i anläggningen och i sin värdekedja. Vi lät därför göra en ny EPD för att lära oss ännu mer om det miljöavtryck som Superwoods fasad...
Se mere her
2019

Produktionen samlas i Danmark

Under 2019 samlade vi all vår produktion i Danmark. Detta innebar investeringar i vår anläggnin...

Se mere her
2021

Cradle to Cradle certified®

2021 fattade vi beslutet att bli certifierade enligt det internationellt erkända certifieringsprogrammet Cradle to Cradle Certified® Version 3.1. Cradle to Cradle-certifieringen...
Se mere her
2021

De globala målen

Vi har valt ut globala mål efter devisen att vi vill jobba med två som vi är bra på och två där det fortfarande finns arbete kvar att göra. Vi tror att vi på detta sätt bidrar t...
Se mere her
2022

EPD

Eftersom vi har konsoliderat all produktion i Danmark och genomfört kontinuerliga optimeringar i produktionslinjen fick vi en ny EPD. Målet är nu att EPD:n ska vara ”levande”, v...
Se mere her
2022

Världens Näst Bästa Bräda

2021 lanserade vi projektet Världens Näst Bästa Bräda, där en resurs som annars skulle ha gått till spillo istället återbrukas och får nytt liv. Projektet är dessutom lokalt för...
Se mere her
2023

Design för återbruk

Som en del av vår strategi mot att bli mer hållbara arbetar vi med att designa fasader som lätt kan plockas ner igen utan att förstöras. På så sätt kan fasaden enkelt bytas ut o...
Se mere her
2023

Cirkulärt tankesätt

Med ett cirkulärt tankesätt arbetar vi utifrån förutsättningen att vi alltid kan förbättra oss och ständigt hitta bättre sätt att använda våra resurser. Detta är vårt fokus för ...
Se mere her
2023

Hållbarhetsredovisning

Ett sätt att arbeta med miljöfrågor är att kartlägga företagets klimatavtryck. 2022 började vi därför kartlägga de nyckeltal som skulle ingå i ESG-rapporteringen 2023. Detta...
Se mere her
2023

Globalt mål #7

År 2022 arbetade vi med de globala målen 8, 12, 13 och 15. Några av dem fortsatte vi att arbeta med 2023, medan vi anser att vårt arbete med mål 13 är slutfört. För att fortsätt...
Se mere her
2024

Azolfri produktion

Vi har utvecklat två azolfria alternativ till det befintliga tätningsmedlet. Ansökningarna har skickats till danska Miljøstyrelsen och vi väntar på svar.
2025

En skog för alla

Vi vill skapa en offentlig skog till förmån för lokalsamhället och naturen. Ny skog tillgänglig för och till glädje för alla. Ny skog som utmärker sig genom att vara ett utmärkt...
Se mere her
2030

Klimatpositiva

I framtiden vill vi inte bara vara koldioxidneutrala. Vi kommer att vara klimatpositiva, vilket innebär att vi rent faktiskt vill absorbera mer koldioxid fr...
Se mere her
1995
2002
2003
2007
2017
2018
2019
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024
2025
2030