Vi är Superwood.

De globala målen finns med i allt vi gör.

Vi har ett helhetsperspektiv i allt vi gör. Hela vår unika process och värdekedja är skapad med ett hållbart och cirkulärt fokus – och vi arbetar för ständig förbättring.

De globala målen som riktmärke

Vi väljer ut några specifika globala mål som är i linje med fokusområdena för vår övergripande hållbarhetsstrategi och arbetar djupgående med dessa.

Det gör vi genom att fördjupa oss i de olika delmålen och sedan genomföra dem. På så sätt kan vi uppnå verkliga resultat, validera våra insatser och gå vidare till nästa globala mål.

Läs mer om de globala mål som vi arbetar med just nu.

Mer förnybar energi

Vi har installerat solceller på våra tak här i Hampen, och vi räknar med att de kommer att kunna tillgodose omkring 50 procent av vår energiförbrukning från och med 2023. Dessutom planerar vi att installera mätare på olika ställen i vår produktion, så att vi kan använda vår energi smart och på rätt sätt.

Det gör skillnad att arbeta med trä

Vi vill skapa både arbete och innehåll i vardagen för personer som behöver ett arbetsliv specifikt anpassat efter deras liv och kompetens, men som kanske haft svårt att hitta detta på andra ställen.

Mindre slöseri – mer kunskap

Vi vill arbeta för att återvinna resurser och minimera avfall i vår produktion – vi arbetar också aktivt för att samla in och sprida kunskap om hållbarhet både i vårt nätverk och i lokalsamhället.

Certifiering är vägen framåt

Vi vill stärka klimatanpassningen i allt vi gör. Vi gör detta genom att köpa in från PEFC-certifierade skogar som främjar hållbart skogsbruk genom tredjepartsverifiering. Det innebär att det planteras fler träd än vad som avverkas samtidigt som man tar hänsyn till biologisk mångfald, ursprungsbefolkning och lokalsamhällen.

Mer skog – ger mer liv

Vår vision är att skapa mer skog än vi tar. Det är ett långsiktigt mål, men vi är redan igång och planterade under 2022 ett hektar skog i Finland tillsammans med en av våra goda samarbetspartners.

Därför är det viktigt för oss

De globala målen är de första framgångsrika förslagen till ett universellt språk som omfattar alla nationaliteter, institutioner, företag och privatpersoner. De har stor bredd och sätter en tidsfrist till 2030 – precis som vi har gjort med vår hållbarhetsstrategi.

Ja, det måste handla om hållbarhet. Vi tror att mer trä i byggandet kan vara en av nycklarna till att lösa klimatutmaningarna. Det är därför vi måste kliva fram och visa vägen. Och vi tror att det finns kunder som vill omge sig med våra vackra trälösningar.
Ole Dalsgård Nielsen
Verkställande direktör, Superwood

Vi kombinerar socialt ansvar med sunt förnuft.

Med konceptet ”Supergood” kombinerar vi socialt ansvar och förnuftig resursanvändning och använder det bortsorterade träet till att sponsra projekt som gör en positiv skillnad för människor och ofta ligger i linje med samma globala mål som vi redan arbetar med.

Läs mer om Supergood