Född för framtiden

Vi tänker och utvecklar cirkulärt.

Vi kan allt om trä – och vi har ett helhetsperspektiv på allt vi gör. Hela vår unika process och värdekedja är skapad på både mikro- och makronivå med ett hållbart och cirkulärt fokus – och vi optimerar ständigt.

De globala målen

Mindre slöseri – mer kunskap

Vi kommer att arbeta holistiskt med recirkulation av resurser och minimera spillet i vår produktion – dessutom arbetar vi aktivt med insamling och delning av kunskap om hållbarhet både i vårt nätverk och ute i lokalsamhället.

De globala målen

Certifiering är vägen framåt

Genom att fokusera på inköp av PEFC-certifierat trä stärker vi klimatanpassningen och säkerställer samtidigt att vi inte förbrukar mer virke än vad som samtidigt planteras.

Ja, det skall handla om bärkraftighet. Vi tror att mer trä vid byggnationer kan vara en del av lösningen till att lösa klimatutmaningarna. Därför ska vi gå i första led. Och vi tror på att det finns kunder som har lust att omge sig med våra fina och bärkraftiga lösningar i trä.
Ole Dalsgård Nielsen
Superwood
De globala målen

Det gör skillnad att arbeta med trä

Vi vill skapa både arbete och innehåll i vardagen för den som behöver ett arbetsliv som är specifikt anpassat till deras liv och kompetens, men som kanske har blivit utmanad att hitta utrymme för detta någon annanstans.

De globala målen

Mer skog – mer liv

Vår vision är att skapa mer skog än vi tar. Det är ett långsiktigt mål, men vi är redan igång och har planerat att plantera ett hektar skog i Finland år 2022 tillsammans med en av våra goda samarbetspartner.

Vår värderingar.

Ikon af træbrædder

Vi utvecklar

Vi har sedan vaggan utvecklat nytt, gett oss in på det hittills omöjliga och lyckats lansera ett helt nytt sätt att tänka på trä – som både är vackert, hållbart och inte minst bärkraftigt på alla sätt. Det kommer vi fortsätta med i framtiden.

Ikon af diamant som symbol på finish, fordi vi skåner miljøet

Vi bryr oss

Vi bryr oss, tänker på miljön och arbetar aktivt för att vår värdekedja är så bärkraftig som det överhuvudtaget är möjligt – från skogen till färdig produkt.
Utöver det bryr vi oss om varandra
Vi vill ha en bra arbetsmiljö eftersom vi tror att äkta arbetsglädje också producerar det bästa resultatet.

Ikon der symboliserer bæredygtighed

Vi anstränger oss –

Vi söker alltid efter det ideala och strävar efter det bästa. Men det är aldrig med huvudet under armen. Vi tänker alltid på helheten och är realistiska – från produktion, personal, produkt till sälj och marknadsföring.
Vi gör saker och ting ordentligt, genomför och kommer förbi utmaningarna genom att hitta lösningarna.