Föddes för framtiden

Vi tänker och utvecklar cirkulärt.

Superwood föddes ur idén att skydda världens bästa byggmaterial – trä. Vi är övertygade om att ett ökat användande av trä i byggnationer är en del av lösningen på den globala uppvärmningen och vi tar gärna täten.

Trä binder CO2 medans det växer. I vår högteknologiska impregneringsprocess återanvänder vi CO2 från andra processer för att förlänga träets livslängd. Den avslutande processen, fram till Världens Bästa Bräda, sker i vår CO2 neutrala produktionslinje. När brädan inte längre tjänar sitt ursprunliga ändamål, kan det återanvändas till nya föremål, eller deponeras som vanligt brännbart avfall. Så vi både tänker och utvecklar cirkulärt.
Ole Dalsgård Nielsen
Superwood
Vi började rätt och slutar aldrig

Priser och certifieringar.

Vår, din och nästa generations värld ska vara bärkraftig.
Superwood föddes ur idén om ett bärkrafigt alternativ till konventionellt impregnerat trä. Så det var med stor förtjusning som vi redan 2001 mottog EU´s Millöpris för bärkrafiga processer. Det gav oss blodad tand och berättade för oss att vi var på rätt väg med vårt projekt.

Om det gällt skogsbruk, förarbetningsprocess, hållbarhet, impregnering, transporter, energiförbrukning eller spill, har vi alltid beslutat, utvecklat och implementerat med bärkraftighet som utgångspunkt.

Superwood är FSC®-certifierat. FSC ska uppmuntra till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Fråga efter våra FSC-certifierade produkter.

Mer om FSC certifiering
Cradle to Cradle

Hållbart behandlad träpanel

Vi anser att trä är världens bästa och mest hållbara byggnadsmaterial – när det behandlas på rätt sätt. Vi är därför väldigt stolta över att ha tilldelats en guldcertifiering för vår tillverkningsprocess för behandlat trä, och till och med platina i den individuella kategorin ”Material Health”, från det internationellt erkända programmet Cradle to Cradle Certified® Products Program.
Cradle to Cradle-certifieringen har gett oss modet att göra mycket mer. Därför fokuserar vi redan nu på nästa steg i den pågående utvecklingen för att göra trä ännu mer idealiskt för byggnation.

Läs mer om Cradle to Cradle här
Det hela går runt

Energi, vatten och uppvärmning.

Det är inte godtyckligt var energin kommer ifrån, och var den blir använd

Vi har samlat alla bearbetningsprocesser i en och samma anläggning i Danmark. På så sätt använder vi så lite energi som möjligt till transporter. Vi har också en CO2 neutral värmeförsörjning i anläggningen med vår egen biobränsleansläggning. Anläggnigen försörjs med träspån från produktionen så att vår processvärme inte behöver externa värmekällor.

Det tycker vi både är smart och bärkraftigt.

Læs mere om vores EPD-Certificering
Reducera, för vidare eller återanvänd

Emballage, spill och avfall.

Sluten cirkel. Det är vårt mål med bärkraftig produktion.

Vi är inte helt framme ännu – men vi är på väg.
Allt vårt träspån och alla sågrester från bearbetningen använder vi till uppvärmning av vår produktionsanläggning. Alla brädor, som sorteras bort i vår kvalitetskontroll, ska dock inte sluta som bränsle. Antingen kapar vi bort så att vi återigen får en förstklassig produkt, eller så ger vi bort frånsorterade brädor. Brädorna får då nytt liv vid tex skolor och festivaler.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår användning av emballagematerial. Exempelvis har vi byggt en lösning med en 1000 literstank till vår målerianläggning som ersätter de tidigare 18 liters metallspannarna.

Det kan göras bättre – och vi är på väg.

De globala målen

Så här arbetar vi konkret med de globala målen.

Vi arbetar med holistiska, konkreta, tidsbundna och mätbara mål och integrerar relevanta globala mål för en hållbar utveckling i vårt arbete – med fokus på klimat, spill, produktion, skogsbruk och självklart socialt ansvar.

Globala målen
Ja, det skall handla om bärkraftighet. Vi tror att mer trä vid byggnationer kan vara en del av lösningen till att lösa klimatutmaningarna. Därför ska vi gå i första led. Och vi tror på att det finns kunder som har lust att omge sig med våra fina och bärkraftiga lösningar i trä”.
Ole Dalsgård Nielsen
Superwood