Från skog till hus

Klyvning

Från hantverk till fullautomatik

De inledande stegen

Från hantverk till fullautomatik

Från hantverk till fullautomatik

Superwood hämtas från ”granbältet” i Norge, Sverige och Finland, där de långsamtväxande träden får en bra och jämn kvalite. Vi samarbetar med de bästa sågverken som kan sortera så att Superwoood får den optimala råvaran. När träet anländer till Superwood mäts fuktkvoten så att den är korrekt i förhållande till impregneringsprocessen. Efteråt blir träet klyvt till önskade dimensioner innan det skickas vidare till genomimpregneringen.