Från skog till hus

Sortering.

Vi samarbetar med sågverken med att finna och välja den bästa kvaliteten.

Sortering

Vi sorterar för att säkra kvaliteten.

Vid ingången till produktionsanläggningen står en sk ”märgvändare” som vänder varje bräda så att fasaden blir rätt. Årsringarna i träet vill naturligt försöka att sträcka på sig varför de måste sitta så att det inte ger ett ojämnt intryck.

Som något helt enastående, passerar varje Superwood-bräda en scanner som tittar på brädan från 8 sidor och sorterar från eventuella defekta brädor. Ytterligare kan scannern, via röntgen, säkra att brädorna med eventuella inre skador inte hamnar på fasaden.
Eventuella skador kapas bort så att den bästa kvaliteten säkras.