Kvalitet

Vi säkerställer kvalitet från början till slut.

Superwood är tillverkat för att hålla länge. Och för att bevaras.

Superwood ska inte bara hålla. Det ska också vara värt att bevara.

För oss är Världens bästa bräda inte bara en rolig slogan. Vi använder enbart den bästa råvaran. Vi köper endast trä från PEFC-certifierade sågverk, vilket säkerställer att träet kommer från ansvarsfullt skogsbruk, samtidigt som det planteras mer skog än vad som avverkas.

Träet kommer från det ”nordiska granbältet”, där träet växer relativt långsamt och homogent, vilket garanterar bästa kvalitet.

Vi ser till att alltid använda den bästa utskärningen. Därför är brädorna valda utifrån en centrumfri utskärning baserat på en önskan om att undvika märgstrålen och ungdomsveden (juvenilveden) i mitten på stammen. Efter utskärningen genomgår brädorna både mekanisk skanning och manuell kvalitetskontroll i produktionen, vilket säkerställer att Superwoods träpanel blir enhetlig och av högsta kvalitet.

Se hela processen i den virtuella fabriksrundturen

Kvaliteten på våra brädor är ingen slump

Vi kasserar cirka 7 % av allt vi får in i vår produktion efter genomimpregnering. Vi gör det för att vi levererar Världens bästa bräda.

Röntgenskanning

Brädorna genomgår både mekanisk skanning och manuell kvalitetskontroll i produktionen.
Varje bräda röntgenskannas för att säkerställa att märgsidan är vänd utåt för 85–90 % av brädorna. Detta säkerställer att brädan ger efter så lite som möjligt på fasaden.

100 % genomimpregnerad

Traditionellt tryckimpregnerad gran ger ett begränsat ytskydd. Superwood är ensamma i världen om att kunna genomimpregnera gran. Varje enskild cell i vårt trä impregneras inifrån och ut med ett unikt skydd mot röta och tränedbrytande svamp utan användning av tungmetaller.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer

Vi köper in ett högkvalitativt, centrumfritt snitt utan märg, ungdomsved och svarta kvistar. Virket genomgår en rigorös sorteringsprocess ute på sågverken. Den kvalitet vi kräver motsvarar cirka 1 % av allt virke som våra sågverk kan leverera.

PEFC-certifierad.

Vi använder endast PEFC-certifierad gran från hållbart skogsbruk. Allt virke är kvalitetsgran från utvalda sågverk i ett geografiskt bälte som löper genom Norge, Sverige och Finland.

Träets egenskaper bevaras

Superwoods impregneringsprocess skyddar träet mot tränedbrytande svamp och röta, men förändrar inte träets naturliga egenskaper.

Högre kvalitet och stabilitet

Våra arkitektritade träpaneler med spont/not ger bättre stabilitet. Alla träpaneler hyvlas i vår egen fabrik. Efter utskärning inspekteras och handsorteras alla träpaneler noggrant. Detta säkerställer en konsekvent hög kvalitet.