Lodrätt

Kvalitetsträ till fasadbeklädnad.

Genomimpregnerat trä och fasabeklädnad.
Hållbart, vackert och bärkraftigt.