SW02 TGU

Klassik beklädnad med not/spont – för lodrätt montage.
Observera att det kan förekomma färgnyanser framför allt när det gäller våra transparenta färger.