Från skog till hus

Skogen.

Vi bryr och antränger oss. Vi skyddar skogen. Vi är super-selektiva i förhållande till vart vårt trä kommer ifrån och bara de bästa delarna av stammen blir i slutändan världens bästa Superwood-produkter och lösningar.

Världens bästa gran

Det nordiska granbältet

De bästa tillväxtvillkoren finns i Norden

Att hitta de helt rätta områdena för Superwood-gran är ett uppdrag i sig. Det kräver kunskap och know-how. Specialister har genom åren hittat ett område som de kallar för det ”Nordiska Granbältet”. Området sträcker sig över Norge, Sverige och Finland.

Kännetecknande för granbältet är att klimatförhållandet är optimalt i förhållande till att uppnå en homogen och ensartad gran, som i slutändan säkerställer att uttrycket och kvaliten på våra produkter lever upp till den Superwood-standard som du förväntar dig.

Skogen i tal

Fakta om Superwood-skogen och det Det Nordiska Granbältet

155 milj. m3

Så många m3 trä blir avverkat i det nordiska granbältet Avverkningen är fördelad mellan framförallt Norge, med 10 milj. m3, Sverige med 80 milj. m3 och Finland med 65 milj.

210,5 milj. m3

Även om det avverkas ca 155 milj. m3 om året, växer skogen med ca 210 milj. m3 om året. Skog som är med och lagrar koldioxid både i skogen och i hållbara träprodukter, varvid Co2-nivån i atmosfären hålls nere.

PEFC-certifierat

Vi är PEFC-certifierade eftersom vi bidrar till att säkra naturen och de sociala förhållandena i skogen som virket kommer ifrån.

62,5 milj ha

Så mycket skogsareal finns det fördelat i Norge, Sverige och i Finland. I Norge motsvarar det 38% av ytan, i Sverige 60% av ytan och i Finland – de 1000 sjöarnas land – är landet täckt att ca 74% skog.

80 år

Granskogen är 80 år när den avverkas och levereras till sågverken, där stammen delas in i top, mellan och rotstock. Den sorteras även utifrån toppdiameter, kvalitet och eventuellt på längd.

1,1 ton CO2

Så mycket reduceras Co2-utsläppen i atmosfären i genomsnitt varje gång vi använder 1 m3 trä istället för annat byggmaterial.