Andrasortering

Världens Näst Bästa Bräda

2021 lanserade vi Världens Näst Bästa Bräda – en process där en resurs som annars skulle ha gått till spillo istället upcyclas och får nytt liv.

Utsorterat virke från vår produktion i Danmark.

Cirka 7 % av det virke vi köper sorteras bort efter impregnering eftersom det inte uppfyller våra strikta kvalitetskrav för Världens bästa bräda. Varje år handlar det om cirka 8 000 löpmeter fasadbeklädnad. Spill är viktigt för Superwood, särskilt eftersom det är en stor mängd resurser på årsbasis som fram till 2021 inte hade något specifikt syfte. (Bristen på) användning av restprodukter i byggbranschen är avgörande för branschen och därför något vi måste fokusera på för att bidra till en mer hållbar bransch.

Sortimentet för våra återbrukade produkter definieras av våra high-runners – för utvalda träpaneler är det meningsfullt att sortera efter enskilda träpaneler och dimensioner, som vi sedan kan erbjuda som Världens näst bästa bräda. Dessutom har vi våra “Mix-paket”, som består av olika träpaneler, längder och dimensioner. Ett paket innehåller alltid ca 600 meter och vi levererar endast hela paket. Eftersom det är bortsorterat virke erbjuder vi ingen garanti.

Kontakta oss här

Andrasortering

Virket fördelas för närvarande mellan goodwillprojekt, materialbanker och strategiska samarbeten.

Bland goodwillprojekten finns Dyren i Valby, en vacker lekplats med bondgårdsdjur. Vi har samarbeten med materialbankerna Upcycle, Råt&Godt och Genbyg, som alla har våra återbrukade produkter på sina hyllor.

Strategiska samarbetspartners är Northside, som köpte en stor del av våra återbrukade produkter förra året, och STARK, som i sitt universum arbetar med Världens näst bästa bräda under namnet "Genwood". När det gäller goodwillprojekt föredrar vi lokalt baserade projekt, vilket också passar in i vår hållbarhetsstrategi och arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Ett av våra nära samarbeten är med Wood by Human Ressources, som arbetar med utsatta ungdomar i Silkeborg, som ligger geografiskt nära Hampen. Varje månad donerar vi 1–2 paket av vårt återbrukade virke som de barn och tonåringar som är en del av organisationen sedan förvandlar till vackra utemöbler.

Tiny Office's mobila utställningslokal.

Lyssna på Jonas Hallberg från Tiny Offices erfarenheter av att använda Världens näst bästa bräda här. Vår andrasortering pryder våra mobila showrooms, som används för mässor och kundevenemang i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland

Boka ett besök från Tiny Office

Cirkulär materialanvändning

Tillsammans med flera materialbanker cirkulerar vi det outnyttjade restmaterialet från vår produktion till andra företag. Genom detta samarbete förlängs livscykeln för materialen i leveranskedjorna till fördel för både miljön och resultatet.

Vi är stolta över att vara en del av en gemenskap som arbetar tillsammans för en ansvarsfull användning av material genom starka samarbeten för hållbar utveckling.

För vi kan bara vara cirkulära tillsammans.

”I år har vi glädjen att meddela att vi har ingått ett samarbete med NorthSide Festival. Du kommer därför att kunna hitta vår andrasortering – Värdens Näst Bästa Bräda – på platsen. Samarbetet är väldigt meningsfullt för oss på Superwood, just för att vi kan använda vår andrasortering till danska sommarevenemang. Och inte minst för att konstruktionen måste kunna monteras ned och återanvändas nästa år.”
Sofie Mora Kristensen
Sustainability Manager, Superwood A/S & Welcon A/S