Andrasortering

Världens Näst Bästa Bräda

2021 lanserade vi Världens Näst Bästa Bräda – en process där en resurs som annars skulle ha gått till spillo istället upcyclas och får nytt liv.

Utsorterat virke från vår produktion i Danmark.

Träet har sorterats ut eftersom det inte uppfyller våra strikta kvalitetskrav för Världens Bästa Bräda. Vi erbjuder därför ingen reklamationsrätt på träet. Projektet är lokalt förankrat runt vår anläggning, där vi genom ett samarbete med Ikast/Brande kommun har engagerat människor i själva sorteringsarbetet som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden. Vi har redan haft många bra medarbetare under projektet.

Andrasortering

Brädorna fördelas för närvarande mellan goodwillprojekt, materialbanker och strategiska samarbeten.

Goodwillprojekten bygger på vårt arbete med det globala målet nr 8, och vi stödjer gärna verksamheter som är lokalt förankrade i området kring Hampen.

Brädorna finns bland annat med i materialbankerna Upcycle, Upcycle Forum och hos Råt&Godt. Här står de tillsammans med andra upcyclade material och lockar både privatpersoner och företag.

Bland våra strategiska samarbeten kan nämnas vårt samarbete med STARK. Vi har döpt samarbetet till Genwood, och det finns i utvalda STARK-butiker i Danmark.

Cirkulär materialanvändning

Tillsammans med flera materialbanker cirkulerar vi det outnyttjade restmaterialet från vår produktion till andra företag. Genom detta samarbete förlängs livscykeln för materialen i leveranskedjorna till fördel för både miljön och resultatet.

Vi är stolta över att vara en del av en gemenskap som arbetar tillsammans för en ansvarsfull användning av material genom starka samarbeten för hållbar utveckling.

För vi kan bara vara cirkulära tillsammans.

”I år har vi glädjen att meddela att vi har ingått ett samarbete med NorthSide Festival. Du kommer därför att kunna hitta vår andrasortering – Värdens Näst Bästa Bräda – på platsen. Samarbetet är väldigt meningsfullt för oss på Superwood, just för att vi kan använda vår andrasortering till danska sommarevenemang. Och inte minst för att konstruktionen måste kunna monteras ned och återanvändas nästa år.”
Sofie Mora Kristensen
Sustainability & Marketing Coordinator på Superwood