Vi är Superwood

Världens Bästa Bräda.

Om Superwood

Vi tror på trä

Eftersom trä är världens bästa och mest bärkraftiga byggmaterial om det blir behandlat på bästa möjliga sätt.

Vi kom till utifrån en önskan att skapa något som inte existerade. En processtecknologi och en anläggning som kan genomimpregnera granträ. Ett hållbart och bärkraftigt alternativ till traditionell vakum- och tryckimpregnering. Utan tungmetaller, lösningsmedel och med minimal mängd impregneringsmedel. Vi är fortfarande de enda i världen som behärskar denna tecknologi.

Världens Bästa Bräda som både är vacker, hållbar och inte minst bärkraftig på alla sätt.

Att hitta på och utveckla nytt ligger i vårt DNA – och det kommer det alltid att göra.
Med avstamp i verkligheten och med en god portion sunt förnuft, ser vi alltid frammåt, experimenterar och flyttar hela tiden standarden framåt för hållbart, bärkraftigt och hur vackra våra produkter kan bli.

Vi bryr oss om varandra och tänker på miljön och gör oss extra besvär med att allt från inköp, utskärning, klyvning, genomimpregnering, profilering, röntgen-sortering, målning, packning till sälj och service. Det ska göras på det bästa och mest bärkraftiga sätt.

Läs mer om trädets resa från skog till hus

Vår värderingar.

Ikon af træbrædder

Vi utvecklar

Vi har sedan vaggan utvecklat nytt, gett oss in på det hittills omöjliga och lyckats lansera ett helt nytt sätt att tänka på trä – som både är vackert, hållbart och inte minst bärkraftigt på alla sätt. Det kommer vi fortsätta med i framtiden.

Ikon af diamant som symbol på finish, fordi vi skåner miljøet

Vi bryr oss

Vi bryr oss, tänker på miljön och arbetar aktivt för att vår värdekedja är så bärkraftig som det överhuvudtaget är möjligt – från skogen till färdig produkt.
Utöver det bryr vi oss om varandra
Vi vill ha en bra arbetsmiljö eftersom vi tror att äkta arbetsglädje också producerar det bästa resultatet.

Ikon der symboliserer bæredygtighed

Vi anstränger oss –

Vi söker alltid efter det ideala och strävar efter det bästa. Men det är aldrig med huvudet under armen. Vi tänker alltid på helheten och är realistiska – från produktion, personal, produkt till sälj och marknadsföring.
Vi gör saker och ting ordentligt, genomför och kommer förbi utmaningarna genom att hitta lösningarna.

Miljö och bärkraftighet

Bärkraftiga lösningar i trä

Vi arbejder målrettet for at skabe en fuldstændig bæredygtig værdikæde og produktion.

Vårt fundament är bärkraftighet.
Det är med den utgångspunkten vi startade för tjugo år sen.
Det har varit en lång resa med både med och motgångar.
Från den spännande starten, där vår patenterade impregneringstecknologi blev uppfunnen och utvecklad, till lanseringen av Världens Bästa Bräda som produkt tills idag, där vi levererar hela lösningar till privata och proffisionella byggnationer.
Vi har analyserat vår värdekedja i detalj och är igång med att optimera alla led. För att vi anstränger oss.

Se mer om Superwood och bärkraftighet
De globala målen

Så här arbetar vi konkret med de globala målen.

Vi arbetar med holistiska, konkreta, tidsbundna och mätbara mål och integrerar relevanta globala mål för en hållbar utveckling i vårt arbete – med fokus på klimat, spill, produktion, skogsbruk och självklart socialt ansvar.

Mer om de globala målen
Designfilosofi

Helhedstænkte designløsninger

Tidlös design. Kompromisslös kvalitet. Miljövänlig profil.

Hållbarhet och bärkraftighet är två sidor av samma mynt. Och hållbarhet är inte enkom träskydd. Våra lösningar skall också vara estetiskt hållbara för nuvarande och kommande ägare och generationer.

Våra produkter, fasadprofiler och lösningar är ritade och skapade i samarbete med duktiga och erfarna arkitekter på området. Så vi har sedan starten av Superwood arbetat nära AART Designers kring utveckling av produkter och lösningar. AART Designers delar våra värderingar och känner väl till våra kunders önskemål och drömmar.

Se produktsortiment

Träkvalité

Superwood använder gran från utvalda PEFC-certifierade sågverk i Norge, Sverige och Finland.

Brädorna är märgfria och utan ungdomsved eftersom detta kan medföra skador under impregneringsprocessen. Konsekvensen med att välja märgfri beklädnad är större kvistar och svartkvist. I gengäld förekommer det sällan i gran. För att reducera förekomsten av svartkvist och stora kvistar, köper Superwood en extra bra sortering från sågverken.

Den torra impregneringstekniken kan tydliggöra och framhäva naturliga sprickor i brädorna. Hyvlingen genomförs efter impregneringen. Det tar bort mycket av brädans spänningar och ger raka och likriktade brädor.

En intern kvalitetskontroll i produktionen sörjer för en bra kvalitet på de färdiga produkterna.

Denna beskrivning för val av råvara, vår sortering och behandlingsprocess är utarbetad som en förväntansförklaring till våra leverantörer, återförsäljare och användare.

Kvalitetsträ till fasader och terasslösningar

Bara fantasin sätter gränser för vilka kreationer du kan skapa med världens bästa byggmaterial. Vi levererar vackra, enkla och genomtänkta lösningar.