Från skog till hus

Utskärning.

Vi gör vårt bästa för att välja och köpa det bästa snittet från sågverket.

Utskärningen

Vi gör vårt bästa för att välja och köpa det bästa snittet från sågverket.

Brädorna är valda med en centerfri utskärning, utifrån ett önskemål att undgå märgen och ungdomsveden i mitten av stammen. Märgen är mjuk och ger en dålig vidhäftning vid målning samt sprickbildning. Ungdomsveden har ett ohomogent tillväxtförlopp som kan medföra skador under impregneringsprocessen.
Valet av centerfria brädor ger en annan knastbild än centerbrädorna, som annars också vanligtvis används till träbeklädnad. Där är typiskt större knastar och fler svarta och döda knastar. För att begränsa omfattningen av svarta och större levande knastar köps en extra bra sortering av sågverken. Utöver det utförs en intern kontroll i bearbetningen på Superwood.

Läs mer om Superwood och bärkraftighet