SW17 TETT

Stående fasadbeklädnad som ger en modern och slät fasad. Efter en tid kommer den naturliga krympningen skapa ett synligt spår mellan brädorna. Om än väldigt litet. Not och spont ger en extra kvalitetskänsla och ett bättre resultat än falsad fasadpanel.

Se produktdetaljer

SW17 TETT

Stående fasadbeklädnad som ger en modern och slät fasad. Efter en tid kommer den naturliga krympningen skapa ett synligt spår mellan brädorna. Om än väldigt litet. Not och spont ger en extra kvalitetskänsla och ett bättre resultat än falsad fasadpanel.
Observera att det kan förekomma färgnyanser framför allt när det gäller våra transparenta färger.