Material
SW02 TGU
Färger
Omålat

Teknikhuset är klätt med SW02 TGU och fasaden kommer med tiden patineras och gråna naturligt. Helt utan ytbehandling.