Plats
Fredrikshamns
Material
SW01 AART.
SW08 STOLPE/REGEL

Ängsparken ligger i Fredrikshamns västra del. Husen är byggda i början av 80-talet i ett och två plan som radhus och friliggande. Husen har löpande renoverats under 2014 och 2015
Klädselbrädorna är färdiglaserade från fabrik.