SW08 Stolpe/Regel

Foto, SW08 uden mål

Kan användas som hörnavslutning och stolpe/regel.
Stolparna kan inte användas i markkontakt.

Se produktdetaljer

SW08 STOLPE/REGEL