Plats
Malmø, Sverige
Material
SW01 AART.
SW08 STOLPE/REGEL

Flervåningshuset i trä, som består av 47 bostadsrätter och en butik blev uppfört 2001 i Västra Hamnen i Malmö. Pga röta och svampangrepp i den ursprungliga träfasaden på 3500kvm, samt terrasser och gångar efter bara tio år, skulle fasaden renoveras och bytas ut. Valet landade på Superwood genomimpregnerad gran. Läs mer om projektet här.