Villan i Risskov var ett litet hus, som blev ett stort. Huset var ursprungligen uppfört i tegel och eternitpanel – ett så kallat 30 dagars hus. Alltså ett hus som på sin tid tog 30 dagar att bygga.
Nu är det uppdaterat med en ny fasadbeklädnad och med borttagna takutsprång. Den nya fasaden består av svartmålat trä i tre olika Superwood-profiler som är monterade lodrätt i vilt förband.

Renoverat 2006.

Huset mottog stadsbyggnadspriset år 2010 av Århus kommun.

Efter beslutet att använda trä som fasadmaterial på vårt eget hus var valet att använda Superwood enkelt. Dels är verksamheten bärkraftig i sin produktion och har arkitektritade profiler. Deras fasadpaneler har jag också använt i andra byggprojekt med bra erfarenheter.
Arkitekt Benny Ernlund
Plusroom
Grundades år
2006
Plats
Risskov
Material
SW01 AART.
Arkitekt
Benny Ernlund, Plusroom