Plats
Silkeborg
Material
SW01 AART.
Färger
Kol
Silver

Vacker villa som är klädd med SW01 AART i måttet 21 x 70 mm.
En blandning av färgerna kol och silver ger villan ett spännande fasadutseende.