Byggdes år
2024
Material
SW14 AART
SW12 AART
SW01 AART.
Färger
Kol
Allmogeblå
Svensk röd
Umbragrön

År 2024 var Superwood även sponsor av programmet Sommardrömmar på TV2. Deltagarna fick fyra hus som de var tvungna att dekorera både in- och utvändigt.

Husen är klädda med impregnerad gran från Superwood i färgerna kol, umbragrön, Svensk röd och allmogeblå.