Byggdes år
2021
Plats
Sandnes
Material
SW12 AART
SW03 Fjällpanel
SW01 AART.
Arkitekt
Saaha arkitekter

År 2021 genomgick stadshuset en omfattande renovering med två syften – att skapa en park för rekreationsändamål och att bygga nya kontorslokaler. Lnett har blivit de lyckliga ägarna till de nya kontorslokalerna.

Själva byggnaden är beklädd med Superwoods SW12 AART, SW01 AART och SW03 Klink – och ska enligt planerna certifieras enligt BREEAM-NOR Excellent-standarderna. Superwood valdes utifrån bärkraftighet och pris, säger Arne-Reidar Rasmussen, projektledare på Backe Rogaland.

Arne-Reidar lyfter också fram Superwoods prestanda i en LCA-analys som utgångspunkt för valet vid förprojekteringen. Ambitionen har från början varit att projektet ska ha en miljövänlig, bärkraftig och teknisk profil. Med gröna omgivningar, centralt läge och kort avstånd till kollektivtrafiken är platsen lämplig för en vacker park och byggnad med ett centralt läge i Sandnes.

färg: Speciell industrigrön färg enligt arkitektens önskemål

Det har varit fantastiskt att arbeta med Superwood från början av projektet till slutfasen.
Arne-Reidar Rasmussen
Projektledare, Backe Rogaland