Spännande kolonistuga vid Brabrand Sjö
En blandning av olika Superwood-profiler ger kolonistugan ett spännande uttryck.

Material
SW04 BRÄDOR
SW01 AART.
Arkitekt
Kristian Olesen, kristian_olesen@yahoo.dk