Byggdes år
2011
Plats
Silkeborg
Material
SW01 AART.
Arkitekt
Arkitema

Byggnaden är uppförd med putsad fasad i kombination med panel från Superwood.