Byggdes år
2007
Plats
Ebeltoft
Material
SW01 AART.
Färger
Svart

Byggnaderna är placerade vinkelrätt mot havet, så att havet och staden fortfarande har en visuell kontakt. Det går en gc-väg rakt genom bebyggelsen och kopplar på så sätt ihopa strandpromenaden och rekreationsområdena längs havet. Vattnet har fått en naturlig koppling till husen via en kanal från hamnbassängen med plats för båtar och rekreation.
Till detta projekt användes en speciellt framtagen profil.