SW01 AART.

Profil med droppnäsa med klassisk not/spont design. För vågrät eller lodrätt montage.

Den originella och mönsterskyddade profilen är designad av AART Architects.

Profilens design skapar utrymme mellan brädorna som ger ett lätt uttryck. Samtidigt skapas ett tredimensionellt djup i spelet mellan ljus och skugga. Vid vågrätt montage skapar falsen en droppnäsa. Profilen används ofta som ”vilt förband” där de olika bredderna ger fasaden en individuell karaktär.

Alla profiler kan beställas omålade eller målade i valfri kulör.

Se produktdetaljer

SW01 AART.

Profilen är utvecklad av AART Arkitekter. Vid vågrätt montage skapar falsen ett naturligt droppbleck.

Få en offert.

Därför ska du välja Superwood

Mångdubblad hållbarhet

Superwoods brädor håller betydligt längre än obehandlad gran. Det är dokumenterat. En klar fördel ur både ekonomisk synvinkel och i förhållande till bärkraftighet. Vid traditionell tryckimpregnering trycks skyddet endast in i plankans yttre sidor. Därför får det virket endast ett begränsat skydd.
Så är det inte med Superwood. Superwoods unika och patenterade teknologi innebär att att träet får ett skydd helt igenom - ända in i kärnan. Det betyder att det håller längre – och får ett unikt skydd mot röta och svamp.

Bärkratig impregnering

Bärkraftighet är en fördel för alla, som bekymrar sig för miljön. Och för oss är bärkraftighet summan av den behandling virket får och hållbarheten hos de hus och byggnader som ska kläs med Superwood fasadpanel. Samtidigt är bärkraftiga material en fördel för alla som gärna vill bygga sunt och smart. Superwood är FSC-märkt gran från bärkraftigt skogsbruk. Allt virke kommer från noga utvalda skogar och sågverk som avverkar skog ur ett geografiskt bälte tvärs över Norge, Sverige och Finlad.
Superwood har mottagit EU´s miljöpris. Den patenterade genomimpregneringen är miljövänlig och skonsam, eftersom den varken innehåller tungmetaller eller lösningsmedel. Det används endast 120 gram impregneringsmedel per kubikmeter trä, vilket ger ca 2 gram impregneringsmedel per bräda som mångdubblar brädans livslängd. Det är bärkraftigt.

Enkelt underhåll

Med Superwoods unika hållbarhet blir det mer tid över till fritid. Det är betydligt mindre underhåll med Superwood. En klar fördel! Genomimpregneringen ger som resultat en betydligt längre hållbarhet. Efter impregneringen hyvlas brädorna på nytt och får en struktur som liknar sågat trä. Det betyder att den kåda, som tränger ut ur virket under impregneringsprocessen, hyvlas bort. Samtidigt hyvlas det mikro-rillor överallt på ytan – också på knastar. Det ger en optimal vidhäftning och längre intervaller mellan underhållet.

Enkelt montage

Det är en klar fördel när något är enkelt och hanterbart att jobba med. Det är Superwood. Superwoods genomimpregnering ändrar inte på träets naturliga egenskaper som färg eller fuktkvot – bara hållbarheten. Tr