AART har varit en del av Superwoods utveckling mot bärkraftiga och hållbara lösningar. Målet är att påverka miljön så lite som möjligt med kreativa och genomtänkta fasadlösningar med lång livslängd och hållbarhet.
Anders Tyrrestrup, Stiftende partner/CINO
AART Designers
Skapad för framtiden

Vi kommer vara 100% Co2-neutrala.

Cirkeln är sluten när det gäller bärkraftighet

Superwood blev skapat som ett bärkraftigt alternativ till traditionellt tryckimpregnerat trä. Vi tänkte då att det kunde göras både bättre, mer bärkraftigt och hållbart – och på köpet vackrare.

Se mer om Superwood och bärkraftighet