Född för framtiden

Vi vill vara koldioxidneutrala.

Cirkeln är sluten när det gäller hållbarhet

Superwood föddes som ett alternativ till traditionellt tryckimpregnerat trä.
Då trodde vi att det kunde göras bättre och mer hållbart – och dessutom ännu vackrare.

Det kunde det, och vi är på god väg att bli 100 procent koldioxidneutrala i vår värdekedja och produktion.

Läs mer om Superwood och hållbarhet
Supergood-tävlingen

Delta i tävlingen om att vinna trä till ditt sociala projekt

Supergood är både ett socialt och resursansvarigt projekt. För att ha chans att vinna måste ditt projekt därför bidra till att göra en positiv skillnad för personer med särskilda utmaningar. Det kan vara människor som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden eller kanske en skola som vill utnyttja våra utsorterade resurser till gagn för både skolan och miljön. Vi kommer att välja ut projekt som i så stor utsträckning som möjligt fokuserar på detta eller något av de globala mål som vi på Superwood arbetar specifikt med.

Fyll i formuläret nedan och delta i tävlingen. Vi strävar efter att utse en vinnare varje kvartal. Detta kommer dock att variera då omfattningen av utsorterat trä också är varierande.
Vinnarna kommer att få besked direkt och vinsten kan hämtas på fabriken eller levereras mot en avgift.

Mer om Supergood
AART har varit en del av Superwoods utveckling mot bärkraftiga och hållbara lösningar. Målet är att påverka miljön så lite som möjligt med kreativa och genomtänkta fasadlösningar med lång livslängd och hållbarhet.
Anders Tyrrestrup, Stiftende partner/CINO
AART Designers