Plats
Voss, Norge
Material
SW18 SKYGGE
Färger
Zink
Arkitekt
AART Designers og Nordic Office of Architecture

AART Designers och Nordic- Office of Architecture har skapat denna moderna skolbyggnad där stor vikt har lagts på samklanget mellan arkitekturen och omkringliggande landskap. Materialen är bärkraftiga och lösningarna innovativa.