Plats
Thorsminde
Material
SW04 HYVLADE BRÄDOR
Färger
Svart

Strandingsmuseet precis utanför Jyllands västkust är en byggnad som på många sätt verkligen är utsatt för naturens ilska. Superwood valdes på grund av vår unika genomimpregnering, som skyddar träet från röta och liknande - även i hårt utsatta miljöer.

Därutöver betonades även att vår kvalitet och möjlighet att leverera i rätt dimensioner och längder samt att allt var byggklart vid leverans, har inneburit att projektets lönsamhet har varit i toppklass.

Det har i princip inte förekommit något spill – som man vanligtvis alltid måste räkna med i liknande projekt.

Enligt entreprenören har det varit en mycket tillfredsställande upplevelse.