Skanlux unika sommarhus trend är utförd med Superwoods profil AART2 Large, panelen är utan ytbehandling, så huset har med tiden patinerats på ett naturligt sett. Sommarhusets breda panelbrädor skapar en mysig atmosfär och smälter in i naturens omgivning.
AART2 är en lodrätt panelbräda med visuell effekt av smalare träribbor. Profilerna har utvecklats av AART Architects och är designskyddade. De kan beställas omålade, samt målade efter era önskemål.

Material
SW12 AART2
Färger
Omålat
Arkitekt
Skanlux