Emmaus förskola är en spännande och arkitektritad förskola i Storhaug i Stavanger. Förskolan innehåller fem avdelningar, varav en naturlekplats. Resterande är gemensamhetsytor och personalutrymmen.

Plats
Stavanger, Norge
Arkitekt
Bark Arkitekter