SW17 TETT

Stående fasadbeklädnad som ger en modern och slät fasad. Efter en tid kommer den naturliga krympningen skapa ett synligt spår mellan brädorna. Om än väldigt litet. Not och spont ger en extra kvalitetskänsla och ett bättre resultat än falsad fasadpanel.

Se produktdetaljer

Därför ska du välja Superwood

Mangedoblet holdbarhed

Superwoods brädor håller betydligt längre än obehandlad gran. Det är dokumenterat. En klar fördel ur både ekonomisk synvinkel och i förhållande till bärkraftighet. Vid traditionell tryckimpregnering trycks skyddet endast in i plankans yttre sidor. Därför får det virket endast ett begränsat skydd.
Så är det inte med Superwood. Superwoods unika och patenterade teknologi innebär att att träet får ett skydd helt igenom - ända in i kärnan. Det betyder att det håller längre – och får ett unikt skydd mot röta och svamp.

Bärkratig impregnering

Superwood har modtaget EU’s Miljøpris. Den patenterede gennemimprægnering er miljøvenlig og skånsom, da den foregår uden brug af tungmetaller og opløsningsmidler. Der anvendes blot 120 gram imprægneringsmiddel pr. kubikmeter træ. Det svarer til at der inde i hvert bræt er fastgjort ca. 2 gram imprægneringsmiddel – som mangedobler brættets levetid. Det er bæredygtigt!
Spåner og savsmuld fra vores høvle og sav bliver i vores biobrændselsanlæg til varme til imprægneringsprocessen. Og strømmen til processen kommer fra vindmøller. Så imprægneringsprocessen er som de øvrige processer hos Superwood CO2-neutral.
Bæredygtighed er en fordel for alle, der bekymrer sig om miljøet. Og for os er bæredygtighed summen af den behandling træet får og holdbarheden af de bygninger, træet skal beklæde. Samtidig er bæredygtige materialer en fordel for alle, der gerne vil bygge og bo sundt og rart.

Enkelt underhåll

Med Superwoods unika hållbarhet blir det mer tid över till fritid. Det är betydligt mindre underhåll med Superwood. En klar fördel! Genomimpregneringen ger som resultat en betydligt längre hållbarhet. Efter impregneringen hyvlas brädorna på nytt och får en struktur som liknar sågat trä. Det betyder att den kåda, som tränger ut ur virket under impregneringsprocessen, hyvlas bort. Samtidigt hyvlas det mikro-rillor överallt på ytan – också på knastar. Det ger en optimal vidhäftning och längre intervaller mellan underhållet.

Enkelt montage

Det är en klar fördel när något är enkelt och hanterbart att jobba med. Det är Superwood. Superwoods genomimpregnering ändrar inte på träets naturliga egenskaper som färg eller fuktkvot – bara hållbarheten. Träet är ljust och torrt – därför är det lätt att hantera, bearbeta, montera och måla. Och det är helt fritt från kåda på ovansidan. När du sågar och hyvlar är ”nya ytor” fortfarande skyddade – och så är det ett rent nöje att arbeta med genomtänkta profiler. Superwoods impregnering tränger hela vägen in i kärnan. Genomimpregneringen utförs inte med hjälp av vätska och förblir därför både torra och lätta. Samtidigt har kådan som trängts ut ur träets mitt under processen, på nytt hyvlats bort.

Arkitekt designade profiler

Smukke træprofiler giver mange muligheder. Med Superwood får du valget mellem flere smukke profilbrædder - fra standard til arkitekttegnede profiler, der er udviklet specielt for Superwood. Det brede sortiment giver dig mulighed for at skabe en helt unik træfacade eller anden form for træbeklædning. Både de lodrette og vandrette profiler er tegnet, så de er lette at arbejde med - og så de forener æstetikken med høj holdbarhed. Alle profiler høvles på vores egen fabrik, hvor vi har løbende kvalitetssortering.

Fin finish

Vackra och naturliga material skapar glädje. Därför är det en fördel att bo i ett hus som är klätt i trä med unika och vackra träprofiler. Den fina finishen och den långa hållbarheten är också en fördel den dag huset ska säljas.
Superwoodråvaran kommer från noga utvalda nordiska skogar. Efter sortering blir samtliga profiler grundligt inspekterade och handsorterade. Det säkerställer en jämn och hög kvalitet.
Vi erbjuder ett brett sortiment med standard och arkitektritade profiler, där vi lagt stor vikt vid både praktiska och arkitektoniska detaljer. Och vi kan måla i alla regnbågens färger, även transparanta. Det ger helt unika möjligheter för att skapa en vacker och individuell träfasad.

SW17 TETT

Stående fasadbeklädnad som ger en modern och slät fasad. Efter en tid kommer den naturliga krympningen skapa ett synligt spår mellan brädorna. Om än väldigt litet. Not och spont ger en extra kvalitetskänsla och ett bättre resultat än falsad fasadpanel.

Få en offert.