Integritetspolicy.

Här kan du se hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Vem är Superwood?

Genom att registrera dig godkänner du dessa villkor för hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi samlar in information från dig när du använder vår webbplats, fyller i ett kontaktformulär eller vidtar andra åtgärder på vår webbplats. Vi sparar denna information i vårt system och kan använda den för att kontakta dig. Vi säljer, byter eller överför inte dina personuppgifter till tredje part eller låter andra användare ta del av dem.

Om du har några frågor, vill återkalla ditt samtycke eller vidta någon annan åtgärd är du välkommen att kontakta oss på superwood@superwood.se, så kommer vi att behandla din begäran så snart som möjligt.

Personuppgifter och vad vi använder dem till.

När du till exempel registrerar dig för vår konfigurator anger du din e-postadress och ditt namn. Vi använder denna information för att skicka ut varuprover eller annat relevant material som du har begärt. Den här informationen använder vi för att förbättra våra tjänster så att vi i ännu högre grad kan skräddarsy och utveckla innehåll som motsvarar mottagarnas intressen.

Den rättsliga grunden för vår insamling/lagring/behandling av personuppgifter är artikel 6.1 b och f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas tills du avregistrerar dig från att få information från Superwood. Vid avregistrering raderas uppgifterna hos oss och vårt personuppgiftsbiträde.

Dina rättigheter.

  • Du har rätt att få tillgång till den information som vi behandlar om dig m.m.
  • Du har rätt att få felaktig information som vi har om dig raderad i enlighet med artikel 16 i GDPR.
  • Du har rätt att få dina uppgifter hos oss och vårt personuppgiftsbiträde raderade (om vi har utbytt uppgifterna med ett sådant) i enlighet med artikel 17 i GDPR. Du kan utöva denna rätt genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet, så kommer vi att underrätta vårt personuppgiftsbiträde (om vi har utbytt uppgifter med ett sådant) att uppgifterna måste raderas om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.
  • Du har rätt att begränsa vår behandling av uppgifter om dig i enlighet med artikel 18 i GDPR.
  • I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med artikel 21 i GDPR. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring.
  • Du har rätt att lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten om vår behandling av personuppgifter. Se https://www.imy.se/.