SW03 Fjällpanel

Mycket populär vågrät klädselbräda som ger fina skuggefftekter på fasaden.

foto af SW03 tegning

Fjällpanel används oftast som beklädnad av husfasader etc. Vår fjällpanel av Superwood är en populär klädselbräda för liggande montage. Panelen ska monteras med den rundade sidan neråt för att säkerställa vattenavrinning och hållbarheten på panelen. Fjällpanelen är precis som alla våra andra profiler genomimpregnerad – hela vägen in i kärnan. Vår fjällpanel kan levereras utan ytbehandling eller målad i önskad kulör. En svartmålad fjällpanel kommer framstå som både tidlös och vacker.

SW03 Fjällpanel

Mycket populär vågrät klädselbräda som ger fina skuggefftekter på fasaden.

Få en offert.

holdbarhedsikon

Mångdubblad hållbarhet

Superwoods brädor håller betydligt längre än obehandlad gran. Det är dokumenterat. En klar fördel ur både ekonomisk synvinkel och i förhållande till bärkraftighet. Vid traditionell tryckimpregnering trycks skyddet endast in i plankans yttre sidor. Därför får det virket endast ett begränsat skydd.
Så är det inte med Superwood. Superwoods unika och patenterade teknologi innebär att att träet får ett skydd helt igenom - ända in i kärnan. Det betyder att det håller längre – och får ett unikt skydd mot röta och svamp.

Ikon der symboliserer bæredygtighed

Bärkratig impregnering

Bärkraftighet är en fördel för alla, som bekymrar sig för miljön. Och för oss är bärkraftighet summan av den behandling virket får och hållbarheten hos de hus och byggnader som ska kläs med Superwood fasadpanel. Samtidigt är bärkraftiga material en fördel för alla som gärna vill bygga sunt och smart. Superwood är FSC-märkt gran från bärkraftigt skogsbruk. Allt virke kommer från noga utvalda skogar och sågverk som avverkar skog ur ett geografiskt bälte tvärs över Norge, Sverige och Finlad.
Superwood har mottagit EU´s miljöpris. Den patenterade genomimpregneringen är miljövänlig och skonsam, eftersom den varken innehåller tungmetaller eller lösningsmedel. Det används endast 120 gram impregneringsmedel per kubikmeter trä, vilket ger ca 2 gram impregneringsmedel per bräda som mångdubblar brädans livslängd. Det är bärkraftigt.

Ikon der forestiller en malerpinsel i orange

Enkelt underhåll

Med Superwoods unika hållbarhet blir det mer tid över till fritid. Det är betydligt mindre underhåll med Superwood. En klar fördel! Genomimpregneringen ger som resultat en betydligt längre hållbarhet. Efter impregneringen hyvlas brädorna på nytt och får en struktur som liknar sågat trä. Det betyder att den kåda, som tränger ut ur virket under impregneringsprocessen, hyvlas bort. Samtidigt hyvlas det mikro-rillor överallt på ytan – också på knastar. Det ger en optimal vidhäftning och längre intervaller mellan underhållet.

Vedligeholdsikon

Enkelt montage

Det är en klar fördel när något är enkelt och hanterbart att jobba med. Det är Superwood. Superwoods genomimpregnering ändrar inte på träets naturliga egenskaper som färg eller fuktkvot – bara hållbarheten. Träet är ljust och torrt – därför är det lätt att hantera, bearbeta, montera och måla. Och det är helt fritt från kåda på ovansidan.
När du sågar och hyvlar är ”nya ytor” fortfarande skyddade – och så är det ett rent nöje att arbeta med genomtänkta profiler.
Superwoods impregnering tränger hela vägen in i kärnan. Genomimpregneringen utförs inte med hjälp av vätska och förblir därför både torra och lätta. Samtidigt har kådan som trängts ut ur träets mitt under processen, på nytt hyvlats bort.
Det är också en klar fördel, att genomimpregnering utförs utan bruk av tungmetaller och utan att ändra på virkets ph-värde. Det skyddar dina verktyg och betyder i fortsättningen, till skillnad från andra träalternativ och behandlingar, att Superwood inte verkar korrosivt vid skruvar och spikar.

Ikon af træbrædder

Arkitekt designade profiler

Med Superwood kan du välja mellan flera olika vackra profiler – från standard till arkitektritade, utvecklade speciellt för Superwood. Det breda sortimentet ger dig möjlighet att skapa en unik träfasad eller annan form av beklädnad.
Både lodräta och vågräta profiler är skapade för att vara lätta att arbeta med – och som förenar estetik med hög hållbarhet.
Vår speciella hyvlingsteknik omfattar finslipning, som rengör träet och tar bort kåda och smuts. De hyvlade ytorna har bättre vidhäftningsegenskaper vid målning och andra ytbehadlingar.

Ikon af diamant som symbol på finish, fordi vi skåner miljøet
Flot finish

Fin finish

Vackra och naturliga material skapar glädje. Därför är det en fördel att bo i ett hus som är klätt i trä med unika och vackra träprofiler. Den fina finishen och den långa hållbarheten är också en fördel den dag huset ska säljas.
Superwoodråvaran kommer från noga utvalda nordiska skogar. Efter sortering blir samtliga profiler grundligt inspekterade och handsorterade. Det säkerställer en jämn och hög kvalitet.
Vi erbjuder ett brett sortiment med standard och arkitektritade profiler, där vi lagt stor vikt vid både praktiska och arkitektoniska detaljer. Och vi kan måla i alla regnbågens färger, även transparanta. Det ger helt unika möjligheter för att skapa en vacker och individuell träfasad.

Från skog till hus

Hela historien om Världens Bästa Bräda.

Vi kom till utifrån en önskan att skapa något som inte existerade. En processtecknologi och en anläggning som kan genomimpregnera granträ. Ett hållbart och bärkraftigt alternativ till traditionell vakum- och tryckimpregnering. Utan tungmetaller, lösningsmedel och med minimal mängd impregneringsmedel. Vi är fortfarande de enda i världen som behärskar denna tecknologi.

Kom med på træets rejse