Ritningar och sortimentsbeskrivningar

Profiler och konfigurationer.

Här hittar du nedladdningar. Ritningar, som både PDF, DWG och RFA-filer för användning vid skissering/projektering. Dessutom hittar du sortimentsbeskrivningar av varje profil. Vi vill göra dig uppmärksam på att underlagen är tänkta som ett hjälpverktyg och ska användas efter eget huvud. Vi står alltså inte tillsvars för ev felmängdning pga vårt projekteringsunderlag.