Född för framtiden

Vi tänker och utvecklar cirkulärt.

Superwood föddes ur en önskan att skydda träet – världens bästa byggnadsmaterial. Vi är övertygade om att ökad användning av trä som byggnadsmaterial är en del av lösningen på den globala uppvärmningen, och vi går gärna i bräschen för detta.

Upptäck vad Superwood är sprunget ur och vad vi strävar efter att uppnå.

1995

Idén tar form

Gori och FL Schmidt kläcker idén tillsammans. Gori har en idé om att teknik kan ersätta vakuumimpregnering och inleder ett utvecklingssamarbete.
2002

LCA & EPD

År 2002 utarbetas den första miljöproduktdeklarationen för att ge en översikt över Superwoods miljöavtryck. Vi har därför haft EPD:er på våra produkter sedan 2002, även om det ä...
Se mere her
2003

EU:s miljöpris

Superwood föddes ur en önskan om ett hållbart alternativ till konventionellt impregnerat trä. Så det var med stor glädje som vi redan 2003 tog emot EU:s miljöpris för hållbara p...
Se mere her
2007

PEFC-certificering

2007 blev vi PEFC-certifierade, vilket innebär att vi endast köpte PEFC-certifierat trä från det nordiska granbältet. PEFC främjar hållbart skogsbruk genom tredjepartsverifierin...
Se mere her
2011

FSC®-certificering

2011 blev vi FSC-certifierade, vilket sedan dess har inneburit att vi endast har köpt certifierat virke från det nordiska granbältet, som antingen är FSC- eller PEFC-certifierat...
Se mere her
2017

Det första utkastet till den cirkulära strategin utarbetas

Under 2017 utarbetade vi det första utkastet till en cirkulär strategi i samarbete med Rethink Business och Lifestyle&DesignCluster. Här kartlade vi de olika områden där Sup...
Se mere her
2018

EPD

Superwood hade genomgått en snabb utveckling på anläggningen och i sin värdekedja. Vi lät därför göra en ny EPD för att lära oss ännu mer om det miljöavtryck som Superwoods fasa...
Se mere her
2019

Produktionen samlas i Danmark

Under 2019 samlade vi all vår produktion i Danmark. Detta innebar investeringar i vår anläggnin...

Se mere her
2021

Cradle to Cradle certified®

2021 fattade vi beslutet att bli certifierade enligt det internationellt erkända certifieringsprogrammet Cradle to Cradle Certified® Version 3.1. Cradle to Cradle-certifieringen...
Se mere her
2021

De globala målen

Vi har valt ut globala mål efter devisen att vi vill jobba med två som vi är bra på och två där det fortfarande finns arbete kvar att göra. Vi tror att vi på detta sätt bidrar t...
Se mere her
2022

EPD

Eftersom vi har konsoliderat all produktion i Danmark och genomfört kontinuerliga optimeringar i produktionslinjen fick vi en ny EPD. Målet är nu att EPD:n ska vara ”levande”, v...
Se mere her
2022

Världens Näst Bästa Bräda

2021 lanserade vi projektet Världens Näst Bästa Bräda, där en resurs som annars skulle ha gått till spillo istället upcyclas och får nytt liv. Projektet är dessutom lokalt föran...
Se mere her
2023

Design for re-assembly

Som en del av vår strategi mot att bli mer cirkulära arbetar vi på att designa fasader som lätt kan plockas ner igen utan att förstöras. På så sätt kan fasaden enkelt bytas ut o...
Se mere her
2023

Cirkularitet

Med ett cirkulärt tankesätt arbetar vi utifrån förutsättningen att vi alltid kan förbättra oss och ständigt hitta bättre sätt att använda våra resurser. Detta är vårt fokus för ...
Se mere her
2023

ESG-rapportering

Ett sätt att arbeta med miljöfrågor är att kartlägga företagets klimatavtryck. Under 2022 har vi därför börjat kartlägga de nyckeltal som ska ingå i ESG-rapporteringen 2023. ...
Se mere her
2023

Globalt mål #7

År 2022 arbetade vi med de globala målen 8, 12, 13 och 15. Vissa av dem kommer vi att fortsätta arbeta med 2023, medan vi anser att vårt arbete med mål 13 är slutfört. För att f...
Se mere her
2024

Azolfri produktion

Vi har utvecklat två azolfria alternativ till det befintliga tätningsmedlet. Ansökningarna har skickats till danska Miljøstyrelsen och vi väntar på svar.
2025

En skog för alla

Vi vill skapa en offentlig skog till förmån för lokalsamhället och naturen. Ny skog tillgänglig för och till glädje för alla. Ny skog som utmärker sig genom att vara ett utmärkt...
Se mere her
2030

Klimatpositiva

I framtiden vill vi inte bara vara koldioxidneutrala. Vi kommer att vara klimatpositiva, vilket innebär att vi rent faktiskt vill absorbera mer koldioxid fr...
Se mere her
1995
2002
2003
2007
2011
2017
2018
2019
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024
2025
2030